När kan man komma och titta på/ i smedjan?

22.05.2016 16:31

Eftersom jag arbetar i två olika smedjor är tornsmedjan bara öppen enligt överenskommelse och vid enstaka specialtillfällen, som t.ex. Konstrundan. Ni är naturligtvis välkomna att chansa, men era odds ökar markant om ni ringer först. Berättar ni också vad ni är intresserade av, ger ni mig möjlighet att förbereda mig och se till att ni får ut så mycket som möjligt av besöket. Välkommen.