Hur får jag rent en gammal gravsten och kan man laga bladguld?

24.07.2016 20:53

Det blir många beläggningar på stenen med åren. Mossa, svamp och lavar täcker vissa stenar helt. Att rengöra angripna stenar kan vara enkelt och väldigt komplicerat. Det beror på vilka organismer det handlar om, vilken typ av sten det är och var stenen står. Vissa stenar, i äldre gravkvarter, är kulturminnesmärkta och får inte behandlas hur som helst.  När jag rengör sten av granit använder jag en svag , ren ammoniaklösning. Stenen skall hållas fuktig i 8-10dagar och sedan vidtar en manuell rengöring med borstar.  Kalksten kräver annat, men är inte så vanligt förekommande här i norr.

Bladguld kan man komplettera om det behövs, men är stenen överväxt krävs en ordentlig rengöring för att guldet skall sitta ordentligt.

Jag rengör och lägger bladguld på plats inom rimlig körsträcka. Kostnaden för en normalsten är ca. 2.000 plus resor. Med bladguld i texten blir kostnaden ca. 1.500- extra.